Vi kan bistå Er med att serva Forrex sprinkleranläggning på Ert fordon.

 

Vi har 2 st behöriga tekniker och efter sommaren så har Vi 3 stycken

Vi är behöriga att utföra årlig kontroll, byten och nyinstallation.

 

Så här kan det se ut när sprinklersystemet ej är automatiserat.Föraren hann inte manuellt starta släcksystemet.

 

20170822 14431120170822 144338

 

Axess

 

Med det digitala verktyget SBA Axess har du fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet.

Du kan alltid vara trygg, systemet ger information om allt som händer och påminner dig om vad som behöver göras i brandskyddsväg.

Det är enkelt att utföra kontroller, hantera dokumentation, få statistik och live-rapporter, riskinventera och planera gemensamma aktiviteter för verksamheten.

Från den mobila plattform du föredrar, när som helst. Läs mer på: www.dafo-sbaaxess.se

 

SBA-Axess är ett system som effektiviserar och höjer kvaliteten på det systematiska brandskyddsarbetet. 

Systemet anpassas efter företagets verksamhet och ger unika rapporter baserat användarens behörighet och val.

 

SBA Axess funktioner

SBA Axess har många funktioner som gör systemet både flexibelt och användarvänligt.

Verksamhetsstruktur

Oavsett hur en verksamhet är strukturerad kan den hanteras av SBA Axess. Systemet är strukturerat i olika nivåer där den översta nivån är verksamheten och därefter läggs olika platser upp i nästa nivå. Det går även att sortera en verksamhet i olika ”regioner”, i en region kan det finnas ytterligare områden, till exempel län, stad, stadsdel osv. Varje region/område kan sedan ha en eller flera platser. I systemet kan man sedan ge olika behörigheter baserat på de olika verksamhetsnivåerna samt få statistik och rapporter för det man väljer, t ex för hela företaget, för en region/område eller för en plats. 

Kontroller

I systemet kan användaren genomföra kontroller av brandskyddsarbetet med eller utan ritning. På ett enkelt sätt genomförs kontrollerna med hjälp av mobila plattformar, t ex en surfplatta. Det går även att skriva ut kontrollen i pappersformat om så önskas. Kontrollanten får information om vilka kontrollmoment som ska genomföras under kontrollen.

Dokumentation

I SBA Axess finns all dokumentation som behövs för ett SBA. Det finns färdiga mallar som kan användas, eller så kan man ladda upp egna dokument. T ex policy, gränsdragningslista, brandskyddsregler, handlingsplan vid brand, rutiner vid brand m m. Byggnads- och verksamhetsbeskrivningen samt den skriftliga redogörelsen fylls i automatiskt av systemet.

Påminnelser

Systemet skickar påminnelse till användarens mail med länk till det som ska utföras i systemet. Det kan vara en brandskyddskontroll, åtgärder på avvikelser, riskinventering, utbildning eller något annat.

Riskhantering

Systemet har fullständig riskhantering, med riskinventering, riskanalyser och åtgärder och uppföljning. Riskerna placeras på ritning och allt sammanställs i en snygg riskmatris där man kan sortera på typ av risk, riskklass, valt område; t ex hela företagets risker, en specifik plats risker eller ett kontrollområdes risker. Detta är även baserat på den behörighet användaren har.

Statistik

I systemet får man fullständig statistik där man ser avvikelser, status på kontrollobjekt, risker, incidenter eller tillbud. Det går att skriva ut en sammanställningsrapport som ger en live-status för det område man väljer att rapporten ska hantera. Där ser man en sammanställning över allt som har hänt i det systematiska brandskyddsarbetet, allt från kontroller, risk-inventeringar, senaste uppdatering av dokumentationen m m.

Kalender

Ansvarig för verksamheten kan planera olika aktivi-teter i kalendern, till exempel att en brandskydds-kontroll återkommande ska genomföras på alla olika platser. Varje plats har en egen kalender där all info om kommande event finns. 

Ritningar

Genomförs ändringar på ritningar, t ex om ett kontrollobjekt flyttas, så uppdateras samtliga ritningar direkt. Ansvarig godkänner detta och sedan slår det igenom på samtliga ritningar. Detta innebär att det inte blir några onödiga kostnader för att uppdatera alla ritningar enskilt

SBA-Axess

HA = Heta Arbeten har vi en utbildning i veckan, men det har hänt att det bara blir en i månaden beroende på behov och intresse.

 

Anmälan till mia@brandskyddspartner.se

Vi söker några servicemind personer som vill ha ett trevligt extrajobb, några timmar i veckan.

Man måste vara 100 % servicemind som ärlig och prikfritt utdrag från belastningsregistret.

 

Vi erbjuder internutbildning, med  underbara kollegor

 

Brandskyddet i bostäder kan bli mycket bättre och där säljer Vi kvalitativa släckare som är tillverkade i södra Polen.

 

Dom går ej att köpa i dagligvaruhandeln.

 

Nyfiken?  maila kenneth@brandskyddspartner för ett möte

Nu har vi blivit erbjudna att få möjligehten att ha mera utbildningsmaterial som     Simfire  

som man kan träna med inomhus och placera var som helst.

'Se filmen på youtube så inser Ni fördelarna :-)

varmt välkomna     Simfire youtube

 

 

pdfPrisbok 2018_Brandskyddspartner_klickbar.pdf

 

På insidan hittar Ni vad Vi kan hjälpa Er med och det är inte lite det.

 

bsp 05 1

Våra utbildningar vinter/vår 2018

 •  Grundläggande brandskyddsutbildning anmäl en eller flera. 
  Tid: 08:15 - 12:00   20/2 +  22/3  + 23/4 
  Önskas lunch så tillkommer den kostnaden
 • Teori med brands uppkomst, brandspridning och utrymning.regelverk, typer av släckare etc,etc tar ca 90 min och resten praktik med släckning av brand + brinnande docka.
 • Heta Arbeten med Cerifikat    24/1 +  8/3 + 19/4  + 11/5 vid behov om delt.antal är över 6 personer Heta Arbeten 6h start 08:00 ingår fika, frukt, vatten, lunch, litteratur och Certifikat. 
  Provet utföres på Internet.
 • Heta arbeten kan Vi komma ut till till Er och hålla på plats med fika , lunch, släckövning etc.
 • HLR= Hjärt & Lungräddning  14/2 +  28/2 + 23/3 + 26/4 + 23/5
  Start 08:30-11:30
  alla deltagare får med sig ett eget övningskitt hem.Ni kan anmäla en elelr upp till 12 deltagare
 • AED Hjärtstartare  14/2 + 22/2 +14/3 +  12/4 + 24/5       D-HLR 4h 8-12 eller 13-16, kursbok ingår som ska läsas in 2 veckor före utbildningen.
 • Brandskyddsansvarig 15h Grunnden vad lagen om skydd mot olyckor kräver, hela Systematiska Brandskyddsarbetet, olika regelverk, praktisk övning hos ett företag i centrala stan 3h
 • Utbildningsbevis, USB-sticka + pärm, kaffex4 lunchx2 ingår.  15+16/2 + 15/5-16/5
 • Brf styrelse Brandansvar 4h. Här kan styrelsen skicka ledamöter på en klargörande Brandutbildning med ansvar, pärm samt fika med smörgås ingår
 • 13/2+ 12/4           09:00-12:00

            .LABC, Utruymningsövning, Brandfarlig vara utföres efter kundens önskan om tidsplan.

 • SBA = Systematiskt Brandskyddsarbete 27/2 +  3/5  SBA 8h Pärm, kaffe, lunch, teori och praktik ingår

      Våra Samarbetspartners

 Svenska Ledargruppen

           Krisstöd 24/7

           Säkerhet

           Arbetsmiljö

Great Safe

 • Anpassade säkerhetsutbildningar – lift, fallskydd, Första Hjälpen/HLR och mycket mer

  Lagstadgade Fallskyddsprogram– Ett Fallskyddsprogram anpassade utifrån er specifika verksamhet som även infattar utbildning i fallskydd för samtlig personal

  Besiktning av Fallskyddsutrustning – Great Safe ser till att ni alltid har kontroll på er utrustning och att den årliga besiktningen blir utförd.

  Elektroniska Personalliggare – Great Safe underlättar för er vid byggstart, pågående projekt samt ser till att ni gör allt rätt gentemot Skatteverket

Kursintyg skickas efter utförd utbildning per post.

Intresseanmälan eller förfrågningar görs till Mia på mia@brandskyddspartner.se

Varmt välkomna :-)

Fler artiklar...

 • 1
 • 2