Brandfilt

Brandfilt

Brand i kläder släcks snabbt och effektivt med en brandfilt. Brandfiltar kväver också brand på stekhällar, i sängar och på andra vågräta ytor.

Dafo har ett brett sortiment brandfiltar i olika materiel och storlekar. Som komplement har vi även svetsduk och svetsdraperier för skydd vid heta arbeten.

Tre lager

Tre lager för bästa skydd

Den vanligaste mest lämpliga materialet i brandfiltar är glasfiber. Det motstår temperaturer på upp till 500oC. Filtarna har två lager glasfiberväv och däremellan en gastät och brandhärdig film. Filmen gör duken helt tät så att gasgenomträngning förhindras. Släckeffekten är väsentligt bättre vid släckning av fetter, kemikalier och andra ämnen som avger mycket brännbara gaser.

Duken är mycket flexibel och enkel att arbeta med. Som alternativ beläggs ibland de enkla glasfiberdukarna med ett ytterskikt av silikon eller annat brandhärdigt material. Det ger dock en mycket styvare duk som inte tätar lika bra mot det brinnande ämnet.