Pulversläckare

pulverslackare_01

Dafos eller Cupolas pulversläckare ger ett effektivt skydd vid varje slag av brandtillbud. De är fyllda med ett av marknadens bästa högeffektpulver och släcker brand i såväl fibrösa ämnen som i plaster, vätskor och gaser samt i elektrisk utrustning.

Den robusta konstruktionen i kombination med hög kvalitet på material och ytbehandling gör Dafo-släckarna lämpliga för de mest krävande miljöer. De är godkända för användning i hem och bostad, på fordon och fartyg samt inom industrin. Enkel hantering och hög släckeffekt ger användaren bästa förutsättningar att klara ett brandtillbud.

Enkel hantering

Pulverslackare_02 Släckarna är lätta att hantera eftersom man både bär apparaten och sköter start och avstängning med samma hand. Släckarna levereras med en rejält tilltagen slang som gör att man lätt kan arbeta med strålen och sprida pulvret över stora ytor.