Skumsläckare

skumslackare_01

Dafos eller Cupolas skumsläckare är fyllda med filmbildande skum. Släckmedlet sprutas ut genom ett duschmunstycke och skummet flyter ut över brandhärden. Skummet släcker och kyler det brinnande ämnet och ligger sedan kvar som skydd mot återantändning.

Den robusta konstruktionen i kombinerad med hög kvalitet på material och ytbehandling gör Dafo-släckarna lämpliga för industrier och företag med krävande miljöer.

Enkel hantering och hög släckeffekt ger även den ovane användaren bästa förutsättningar att klara ett brandtillbud. Skumsläckaren är därför lämplig även i hem och bostad samt i offentlig miljö.

skumslackare_03

Släckeffekt

Filmbildande skum släcker dels genom att kyla det brinnande ämnet dels genom att det flyter ut över brandhärden och kväver elden. Till skillnad mot pulver ger det ett säkert skydd mot återantändning också vid brand i bensin, olja och andra vätskor.

Filmskum är effektivt mot bränder i:

  • Fibrösa material som trä, tyg och papper (brandtyp A)
  • Vätskor och plaster (typ B)

Skum är inte lämpligt mot gasbränder eller mot högspänningsutrustning.

skumslackare_04

2 liters släckaren är i första hand avsedd som en komplementsläckare för t.ex kök, pentry m.m.

Beakta krav och regler från försäkringsbolag och myndigheter vid val av släckare.

skumslackare_02