Halonsläckare för flyg

Halonslackare_1

Hög släckeffekt och renhet är egenskaper som gör halon helt unikt som släckmedel.

Halon sprutar ut som en vätskestråle med lång kastlängd. I branden förgasas den och tränger in i de mest svårtillgängliga utrymmen och skapar en obrännbar atmosfär. Halon är speciellt lämpligt vid brand i motorer, instrument och annan elektrisk utrustning. Halon är helt ren och lämnar inga rester eller skador på ömtålig utrustning.

Halon endast för flyg

halonslackare_2

Halon påverkar liksom freoner ozonskiktet. Användningen regleras därför genom lagstiftning. I Sverige är halon endast tillåtet för stridsfordon, ubåtar samt militärt och civilt flyg.

För dessa användningsområden får halonsläckare säljas, underhållas och laddas om. Övrig yrkesmässig användning, försäljning eller omladdning är förbjuden.